Strona główna
nr 5 (7), 1999


Recenzje

MIĘDZY POLSKĄ A GRECJĄ...

Miłośników kulturowej różnorodności zainteresuje z pewnością nowa książka dr. Mieczysława Wojeckiego (stałego współpracownika "zaKORZENIEnia") pt. "Polacy i Grecy - związki serdeczne". Autor daje w niej po raz kolejny wyraz swojej fascynacji Helladą, prezentując na niespełna 90 stronach kilkanaście szkiców poświęconych różnym aspektom wzajemnych oddziaływań kultury polskiej i greckiej oraz związkom między mieszkańcami obu krajów. Mamy tu więc krótką prezentację samej Grecji oraz kontaktów polsko-greckich: od czasów prehistorycznych przez średniowiecze aż po przybycie do Polski w latach 40. uchodźców z ogarniętej wojną domową ojczyzny Homera. Następny szkic - wg mnie najbardziej odkrywczy i warty uwagi - dotyczy udziału Polaków w walkach o niepodległość Grecji, głównie w XVIII i XIX w. Interesującym jego dopełnieniem są następne, mówiące o polskich korzeniach byłego premiera Grecji Andreasa Papandreu (jego dziadek był Polakiem) oraz o miejscowościach i regionach Hellady, które są związane z dawnym lub obecnym bytowaniem naszych rodaków. Kolejny blok tekstów dotyczy emigracji greckiej do Polski przed 50 laty: procesu osiedleńczego Greków na Dolnym Śląsku, szpitala dla uchodźców ulokowanego na Wolinie, słynnych postaci w łonie tej społeczności (m.in. Nikos Chadzinikolau - poeta, tłumacz, autor piosenek; Eleni - piosenkarka; Telemach Pilitsidis - malarz i poeta). Osobne rozdziały poświęcił Autor dziejom i działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej (którego notabene sam był współtwórcą) oraz Festiwalowi Piosenki Greckiej w Zgorzelcu. Kończą książkę opis wędrówek rowerowych Autora po Grecji, wybór aforyzmów greckich filozofów, poetów i pisarzy oraz podsumowujący całość tekst o znaczeniu kultury greckiej dla cywilizacji europejskiej. Książka, choć skromnej objętości, jest wydana starannie, zawiera liczne rysunki i zdjęcia (także kolorowe), a czyta się ją jednym tchem i z prawdziwą przyjemnością.

Remigiusz Okraska

Mieczysław Wojecki: "Polacy i Grecy - związki serdeczne", Dziennikarska Oficyna Wydawnicza "Pryzmat", Wolsztyn 1999, ss. 88 (książkę można nabyć za zaliczeniem pocztowym w cenie 15 zł/egz. pod adresem autora: Mieczysław Wojecki, skr. poczt. 99, 65-958 Zielona Góra 8).