Strona główna
nr 2 (4), 1999


Poznaj siłę swojego listu!

Chcesz coś zrobić dla ludzi, którzy potrzebują Twojej pomocy? Poświęć kilka minut swego czasu i napisz list, wstawiając się w ich obronie. Pisz krótko i uprzejmie, najlepiej po angielsku lub francusku; możesz też sporządzić małą petycję zbierając podpisy swoich przyjaciół i znajomych.
Tym razem zajmiemy się indonezyjską prowincją Irian Jaya (Zachodnia Papua). Bogata w surowce naturalne, jest ona zarazem najmniej zaludnionym regionem Indonezji. Rząd tego kraju nie tylko eksploatuje miejscowe zasoby, ale też prowadzi intensywną kolonizację Irianu osadnikami z wysp centralnych. Papuaskie plemiona, wywłaszczane i asymilowane, usiłują stawiać opór, który jest bezwzględnie tłumiony.
Napisz w tej sprawie do:
Monsieur B.J. Habibie
President de l'Indonesie
Bina Graha, Jl Veteran 17
Jakarta Pusat
Indonezja
Fax: + 62 21 5253095

Major general Amir Sembiring
Military Commander VIII Moluccas and Irian Jaya
Marcas Besar
KODAM VIII/Trikora
Jl Polimak Atas
Jayapura
Irian Jaya
Indonezja
Fax: + 62 967 31642

ujmując następujące sprawy:

* Rząd Indonezji powinien wycofać swoje siły bezpieczeństwa z Irian Jaya. Znajdują się tam one by sprawować kontrolę wojskową nad miejscową ludnością, która życzy sobie ich wycofania.
* Rząd Indonezji powinien zagwarantować, aby siły zbrojne zaprzestały łamania praw człowieka, a żołnierze odpowiedzialni za zbrodnie zostali zatrzymani i osądzeni.
* Prawa tubylców do swojej ziemi i jej bogactw powinny zostać uznane i prawnie usankcjonowane.

Sprostowanie
W pierwszym numerze naszego biuletynu w artykule poświęconym zbiorowości zamieszkującej miasteczko Wilamowice znalazła się przez pomyłkę nieprawdziwa informacja. Podczas przygotowywania tekstu do druku zawarłem w nim informację jakoby historia tego miasteczka napisana przez Floriana Biesika była stylizowana na "Nieboską (względnie "Nie-Boską") komedię", choć w wersji pierwotnej chodziło oczywiście nie o dzieło Zygmunta Krasińskiego, lecz o "Boską komedię" Dantego Alighieri. Za zaistniałą na skutek mojej nieuwagi pomyłkę Czytelników serdecznie przepraszam.
Remigiusz Okraska