Strona główna
nr 1 (3), 1999


Etnizm zamiast szowinizmu...

IKEL - logoEtnizm zamiast szowinizmu, esperantyzm zamiast kosmopolityzmu, idee zamiast ideologii - tak brzmi hasło Międzynarodowego Komitetu Wolności Etnicznych (Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj).
Utworzony we wrześniu 1978 r. w Barcelonie Komitet jest jedną z ciekawszych organizacji etnopluralistycznych. Jego statut głosi, że Związek opiera swą działalność na zasadzie samorządu wszystkich grup etnicznych w ramach ogólnoludzkiej solidarności. Za elementy konstytuujące grupę etniczną uznaje wspólną tradycję i kulturę, często podtrzymujące osobny język.
Program działania IKEL zawiera punkt 2.2. statutu:
Związek w całym świecie: zbiera informacje o historii i obecnej sytuacji grup etnicznych; rozprowadza te informacje za pomocą odpowiednich środków, dokładniej za pomocą publikacji, seminariów, prelekcji i manifestacji; interweniuje u lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucji i władz dla usunięcia dyskryminacji grup etnicznych...
Takie same cele stawiają sobie też inne organizacje etnopluralistyczne; charakterystyczny dla IKEL jest natomiast postulat używania międzynarodowego języka esperanto we wszystkich kontaktach międzynarodowych. Działacze Komitetu uważają, że takie kontakty powinny mieć miejsce na gruncie neutralnego języka; "imperializm językowy" (a zwłaszcza hegemonię języka angielskiego) uważają za jedno z największych zagrożeń.
IKEL wydaje w języku esperanto miesięcznik "Etnismo", który jest prawdziwą kopalnią wiedzy o mniejszościach etnicznych.
a J.T.