Strona główna
nr 1 (3), 1999


Przyjaciele Romów

Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej zarejestrowane zostało 20 marca 1995 r. Skupia około 40 osób z kraju i zagranicy. Członkowie - pielęgnując wielowiekowe tradycje - tworzą kulturę romską i przekazują jej piękno następnym pokoleniom. Cele Stowarzyszenia realizowane są w różnych formach: gromadzenie dokumentów, rękopisów i innych pamiątek związanych z dziedzictwem kultury Romów, koncerty, konkursy, wystawy, spotkania autorskie, działalność wydawnicza.
Stowarzyszenie zabiega o to, by nie tylko pieśń, taniec i barwne stroje - choć stanowią one bardzo ważny przejaw tradycji kulturowych - kojarzone były z Romami. Dlatego odbywają się konferencje naukowe z udziałem cyganologów, naukowców z różnych dziedzin, językoznawców, dziennikarzy... W 1996 r. zorganizowano sympozjum nt. "Sytuacja społeczno-prawna Romów w środkowo-wschodniej Europie". W sierpniu tego roku tematem konferencji był język romski, jego odłamy i dialekty. Naukowcy z Rosji, Szwecji, Serbii, Czech, Ukrainy i Polski zastanawiali się, czy jest możliwe ujednolicenie języka, który nie ma alfabetu ani też zasad pisowni, a który - tylko w Europie - występuje w 10 dialektach.
Staraniem STiPKC ukazało się kilka wydawnictw. Pierwsze pt. "Zniknęły z dróg ostatnie tabory" (1995) zawiera wiersze nagrodzone i wyróżnione w I Międzynarodowym Konkursie Poetyckim im. Papuszy. Drugie to opracowanie Leszka Bończuka pt. "Papusza, czyli wolność tajemna" (1996) mówiące o poszukiwaniach dokumentów na temat romskiej poetki. W 1997 r. uczestnicy IX Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańkich "Romane Dyvesa" mogli zakupić kolejne wydawnictwa: okolicznościową, bogato ilustrowaną jednodniówkę oraz publikację pt. "Sytuacja społeczno-prawna Romów w środkowo-wschodniej Europie" (w językach polskim i angielskim), będącą plonem wspomnianej konferencji. Publikowane w niej referaty dotyczą takich spraw jak: sytuacja społeczna i przestępczość wśród Romów, motywy romskie w kulturze nie-Romów, praca duszpasterska i edukacja Romów. Najnowsza publikacja to zbiór wierszy ks. Zygmunta Kowalczyka z Gorzowa Wlkp. pt. "Niebo szyte ziemią". Autor jest zainteresowany życiem i kulturą Romów, stąd romskie impresje w utworach gorzowskiego duszpasterza. W przygotowaniu jest książka Piotra Krzyżanowskiego na temat przestępczości wśród Romów.
Odbył się również konkurs recytatorski i poezji śpiewanej im. Papuszy. Na rozstrzygnięcie oczekuje konkurs kompozytorski na - oryginalne oraz inspirowane muzyką romską - kameralne utwory wokalno-instrumentalne. Stowarzyszenie było organizatorem 40-lecia "TERNO" i pracy artystycznej założyciela zespołu - Edwarda Dębickiego z Gorzowa Wlkp. W Gorzowie też miała miejsce promocja interesującej książki Adama Bartosza (dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, gdzie są bogate zbiory na temat Romów) pt. "Nie bój się Cygana" oraz polsko-niemieckiego wydania wierszy Papuszy w tłumaczeniu wielce zasłużonej w tłumaczeniu Karin Wolff z Frankfurtu n. Odrą, wielce zasłużonej w popularyzowaniu kultury Romów w Niemczech. Ważnym wydarzeniem dla miłośników literatury i przyjaciół Romów było spotkanie z poetą, prozaikiem, eseistą i tłumaczem Jerzym Ficowskim.
Po raz trzeci Stowarzyszenie było głównym organizatorem Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich, kulturotwórczej imprezy, której celem jest utrwalenie i ochrona tradycji kulturowych Romów jak również inspirowanie romskich twórców, cyganologów i animatorów kultury do działań artystycznych, naukowych i edukacyjnych kształtujących tożsamość. "Romane Dyvesa" (Romskie Dni) - bo taką nazwę mają Spotkania - to nie tylko koncerty w amfiteatrze gorzowskim, to również wiele imprez towarzyszących, pilotowanych przez członków Stowarzyszenia.
Niezwykłej wagi wydarzeniem było pozyskanie przez STiPKC rękopisów Bronisławy Wajs-Papuszy, które Gorzowowi przekazał Jerzy Ficowski. To bezcenne świadectwo twórczości i prawdy o autorce "Pieśni mówionych" zawiera 134 jednostki epistolarne i rękopisy oraz 196-stronnicowy pamiętnik pisany ręką Papuszy. Nieprzypadkowo więc Jerzy Ficowski otrzymał godność I Członka Honorowego Stowarzyszenia. Dla uczczenia 10. rocznicy śmierci Papuszy odbył się wieczór poetycko-muzyczny z udziałem Anny Chodakowskiej (recytacje) i Anny Faber (harfa).
Wiele tych przedsięwzięć mogło zaistnieć dzięki przychylności Ministerstwa Kultury i Sztuki, a szczególnie podsekretarza stanu Michała Jagiełły, który jest stałym gościem "Romane Dyvesa". STiPKC wspierają też wojewoda gorzowski, prezydent Gorzowa Wlkp., Wojewódzki Dom Kultury, muzeum i sponsorzy indywidualni.
Prezesem STiPKC jest kompozytor i kierownik artystyczny zespołu "TERNO" Edward Dębicki, wiceprezesami: Piotr Krzyżanowski (autor pracy doktorskiej z cyganologii) i Stanisław Stankiewicz (redaktor naczelny "Rom-po-Drom"). W skład zarządu wchodzą także: sekretarz Anna Makowska-Cieleń (filolog i regionalistka), skarbnik Elżbieta Klimko (pracownik WDK) i członek Leszek Bończuk, przyjaciel Romów i popularyzator twórczości Papuszy.

Kontakt z STiPKC: Wojewódzki Dom Kultury, ul. Wał Okrężny 36/37, 66-400 Gorzów Wlkp.

(na podst. tekstu Anny Makowskiej-Cieleń w: "Przegląd Wielkopolski" nr 37-38)