Strona główna
nr 1(13)/2001


REGIONALIZM GASTRONOMICZNY

„Tak więc roślinność, klimat, poziom opadów, rodzaj gleby, rasa zwierzęcia – wszystko to jest istotne przy wytwarzaniu tego jedynego, niepowtarzalnego sera. Tego się nie da podro-bić. Tylko sery produkowane na farmie (fermier), z mleka surowego, wykorzystujące orygi-nalne, wypracowane przez wieki metody produkcji, są autentycznym refleksem ziemi, ziemi terytorialnie ściśle określonej. Bowiem każdy region ma sobie jedynie znane zaklęcia, na które żadna technika czy chemia nic nie poradzi. Exemplum? Istnieje 2000 rodzajów ca-memberta we Francji, w tym 500 pochodzi z Normandii, reszta z 80. innych departamentów, a mamy jeszcze przecież camembert niemiecki, czeski, polski. Ale żaden camembert nigdy nie będzie tym camembertem z Normandii, a zwłaszcza a krainy d’Auge między Touques i Dives.”

Ryszard Warlikowski „Ser uświęca środki”, /w:/ „Dobre Wnętrze” nr 8/2000