Strona główna
nr 1/1998


Polscy Celtowie

Towarzystwo Polsko-Irlandzkie jest owocem fascynacji wielu ludzi sięgającym korzeniami lat 80. W 1990 r. grupa pasjonatów spotykająca się do tej pory prywatnie stwierdziła, że należy spopularyzować Zieloną Wyspę w naszym kraju i zarazić tą kulturą innych. 13 sierpnia 1990 r. pomysł stał się faktem - TPI zostało oficjalnie zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Obecnie (pod koniec 1997 r.) Towarzystwo liczy przeszło 130 zarejestrowanych członków, kontaktuje się z nim ponadto przeszło 250 osób niezrzeszonych. Działalność TPI nie ogranicza się jedynie do Poznania - działa ono na terenie całej Polski, tworząc m.in. swoje przedstawicielstwa w Krakowie i Białymstoku.
Większość sympatyków Irlandii to ludzie mówiący o sobie "młodzi" - wiek w tym momencie jest mniej istotny, najważniejszy jest duch. Są wśród nich uczniowie szkół średnich, studenci, ludzie pracujący zawodowo.
Działalność Towarzystwa skupia się na kilku płaszczyznach. Jej celem jest popularyzowanie Irlandii w Polsce oraz promowanie naszego kraju na Zielonej Wyspie. Od paru lat TPI rozszerza swą aktywność też na inne kraje celtyckie. Co konkretnie robi?
Prowadzi szeroką działalność wydawniczą i kolportaż wydawnictw poświęconych Irlandii jak i Celtom. Wydaje m.in. kwartalnik Towarzystwa "Irlandia", serię "Biblioteka reprintów" (w której przedstawia unikalne w Polsce publikacje z przełomu XIX/XX wieku) oraz wiele publikacji okolicznościowych.
Stara się pomagać w gromadzeniu materiałów i literatury dotyczących Irlandii, które mogą być pomocne w pisaniu opracowań naukowych.
Utrzymuje kontakt z innymi działającymi w Polsce jak i w Irlandii grupami o podobnych celach, w tym z warszawskim Towarzystwem Polsko-Irlandzkim oraz naszym odpowiednikiem w Irlandii - Towarzystwem Irlandzko-Polskim, a także z zespołami muzyki irlandzkiej.
Organizuje comiesięczne spotkania poświęcone za każdym razem osobnemu tematowi, oraz otwarte dla wszystkich pokazy slajdów i projekcje filmów. Zorganizowało dwie edycje kilkudniowego przeglądu filmów irlandzkich w jednym z poznańskich klubów studenckich, wystawy fotograficzne nie tylko w Poznaniu, ale też np. Krakowie i Warszawie, promuje publikacje książkowe, które ukazują się w Polsce (m.in. promocję w Poznaniu pierwszej wydanej po polsku historii IRA pióra W. Konarskiego).
Najatrakcyjniejszy chyba element aktywności TPI stanowią letnie wyjazdy trampingowe. Trwają one od 1994 r., są otwarte dla wszystkich. Objęły one już znaczną część Irlandii, a także Szkocję, Walię i Kornwalię.
Towarzystwo zajmuje się promocją nie tylko samej Irlandii. Nawiązało kontakt z Ligą Celtycką, za zgodą której rozpowszechnia kwartalnik pt. "CARN".
Jak zostać członkiem TPI? Do Towarzystwa może przystąpić każdy, kto ukończył 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą zostać członkami wspierającymi) i wypełnił deklarację. Członkowie Towarzystwa realizują cele i korzystają z praw członka zawartych w statucie TPI (wysyłany na życzenie). Składka roczna wynosi 25 zł.

Adres: ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.