zaKORZENIEnie

W obronie wolności i różnorodności


Biuletyn "Stowarzyszenia na rzecz Wielości Kultur"
Redagują: Karolina Bielenin, dr Jarosław Tomasiewicz
Kontakt: Karolina Bielenin bielenin@obywatel.org.pl lub Jarosław Tomasiewicz, skr. 7, 43-503 Czechowice-Dz. 3.

"Stowarzyszenie Wspierania Kultur Etnicznych" prosi o współpracę wszystkie osoby zainteresowane kulturami etnicznymi i obroną praw mniejszości, organizacje mniejszości etnicznych i towarzystwa przyjaźni z innymi narodami (zwłaszcza małymi), wreszcie miłośników muzyki folk.
Adresujemy ten apel nie tylko do szeroko rozumianych środowisk alternatywnych, wolnościowych i lewicowych, które tradycyjnie wyczulone są na prawa mniejszości, ale też do sympatyków prawicy, którzy powinni być świadomi, że w Unii Europejskiej także Polacy będą mniejszością etniczną.

Pismo prezentuje także poglądy, z którymi się nie utożsamia.
Stanowisko redakcji wyraża manifest "Tożsamość"

zaKORZENIEnie ukazuje się również w wersji papierowej, 4 razy w roku w odstępach około trzymiesięcznych. Planujemy także wydawać co roku 1-2 numery specjalne - monograficzne (na różne tematy, m.in. "Lewica a naród", "Prawica a różnorodność etniczna", "Ekologia a etniczność"). Każdy numer wraz z wysyłką kosztuje 2 znaczki pocztowe na list zwykły lub 3 zł za egzemplarz. Chętnych prosimy o przesłanie odpowiedniej ilości znaczków na adres redakcji wraz z informacją, od którego numeru rozpoczyna się prenumerata i czy obejmuje także numery specjalne. Dotychczas wydane numery są dostępne w cenie znaczka za egzemplarz plus koszt przesyłki.


Nasz biuletyn jest redagowany i wydawany społecznie, dlatego będziemy wdzięczni za pomoc finansową, która umożliwi regularne publikowanie i zwiększenie objętości "zaKORZENIEnia".
Nawet drobne sumy (5 czy 10 złotych) bardzo pomogą nam w prowadzonej działalności.

Logo