Strona główna
english version


MINORITIES IN POLAND NATIONAL & ETHNIC MINORITIES

Armenians

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
30-547 Kraków
Pl. Bohaterów Getta 16/10
tel. (0-12) 656 56 07
e-mail: Otk@kki.net.pl

Byelarussians

Biełaruski sajuz u Polskaj Reczypaspalitaj
& "Niwa" weekly
15-950 Białystok
ul. Suraska 1
tel. (0-85) 421 033

Czechs and Slovakians

Kulturno-Socialna Spolocnost Cechov a Slovakov v Pols'sku
& "Żivot" monthly
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 7/4
tel./fax (0-12) 341 127

Germans

Deutsche Arbeitsgemeinschaft "Versohnung und Zukunft"
& "Hoffnung" monthly
40-039 Katowice
ul. Sienkiewicza 23
tel. (0-32) 511 654

Verband der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaften in der Republik Polen
45-069 Opole
ul. 1 Maja 61
tel./fax (0-77) 538 507

Greeks

Towarzystwo Greków w Polsce
50-951 Wrocław
Pl. Wolności 7
tel. 347 96

Hungarians

Stowarzyszenie Wspólnota Węgierska w Polsce
00-517 Warszawa
Marszałkowska 80
tel. 629-32-41

Jews

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
& "Dos Jidisze Wort" biweekly
00-104 Warszawa
Pl. Grzybowski 12/6
tel. (0-22) 620 05 54

Karaims

Karaimski Związek Religijny
00-950 Warszawa
Osiedle Przyjaźń 161

Lithuanians

Lenkijos lietuviu bendruomine
& "Ausra" biweekly
16-515 Puńsk
ul. Mickiewicza 23
tel. (0-87) 516 14 16
fax (0-87) 516 10 48
e-mail ausra@olecko.ids.pl
http://www.olecko.ids.pl/~ausra

Macedonians
Towarzystwo Macedończyków w Polsce
ul. Suwalska 38/11
03-252 Warszawa
tel. 811-48-50, 635-06-43 Fax: 635-67-50

Roma

Romano Skindipe Andre Polska
32-600 Oświęcim
ul. Zamkowa 1/44
tel. (0-33) 842 69 89
fax (0-33) 842 53 92
e-mail: 17421453@pro.onet.pl

"Rrom p-o Drom" monthly
15-062 Białystok
ul. Warszawska 43/210
fax (0-85) 329 607

Russians

Wschodni Kościół Staroobrzędowy
16-400 Suwałki
ul. Armii Czerwonej 21A

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
15-097 Białystok
ul. Curie-Skłodowskiej 8/37
tel. 42-46-42

Ruthenians (Łemko)

Stowarzyszenie Łemków
59-204 Legnica 6
ul. Zofii Kossak 6

"Besida" quarterly
Piotr Trochanowski
33-380 Krynica
skr. poczt. 123

Tartars

Polonya Tatar Birlik
16-100 Sokółka
ul. Pocztowa 2/2
tel. (0-85) 711 20 37

"Rocznik Tatarów Polskich"
80-152 Gdańsk
ul. Powstańców Warszawskich 22/2
tel. (0-58) 302 28 46

Ukrainians
Objednannia Ukrajinciw u Polszczi
03-614 Warszawa
ul. Kościeliska 7
tel. (0-22) 679 96 77

"Nasze Słowo" weekly
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 15
tel. (0-22) 621 37 55

ETHNIC & REGIONAL GROUPS

Kaschubians

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
80-837 Gdańsk
ul. Straganiarska 20-23
tel. (0-58) 301 27 31
fax (0-58) 346 26 13
e-mail: zk-p@free.ngo.pl

Masuren

Masurische Gesellschaft
10-028 Olsztyn
ul. Prosta 17/3
skr. poczt. 117
tel. (0-89) 527 29 05

Podhale Highlanders

Związek Podhalan
34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 2
skr. poczt. 112

Silesians

Związek Górnośląski
& "Nasza Gazeta" monthly
40-058 Katowice
ul. Stalmacha 17
skr. poczt. 458.